"Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste." - Första Timoteusbrevet 1:15
 
Petrus visste av hela sitt hjärta att Gud räddat honom genom Jesus Kristus korsfästelse. Paulus visste hur det var att vara en syndare. Han ansåg sig vara den största bland dem och han visste hur stor tacksamhet han hade till Gud som räddat honom bort från synden. Paulus visste just hur stor Guds nåd verkligen är. Hur stor Guds kärlek är för varje människa. Han visste hur stor innebörd det är att Gud sände sin enda son till den här världen för att frälsa oss syndare. 
 
För Paulus var själv en syndare. 
 
Paulus historia är ett stort bevis på Guds nåd. Paulus hette från början Saulus och han "andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar" (Apostlagärningarna 9:1). Han var en stor förföljare av alla kristna och varje kristen han stötte på misshandlade han och fängslade. Paulus var med och godkände dödssteningen av Stefanus som var en av de utvalda av apostlarna att sprida evangeliet. Stefanus blev den första kristna martyren. 
Paulus fortsatte att förfölja kristna och fänglsa dem. Och Gud såg allt detta. Men i Sin nåd sände Han Jesus att möta Paulus på vägen till Damaskus. "Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Han föll ner till marken och hörde en röst som sade till honom; "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" Han frågade "Vem är du, Herre?" Rösten svarade; "Jag är Jesus, den som du förföljer." (Apostlagärningar 9:3-5) 
Genom sitt möte med Jesus omvände Paulus sig från sitt liv, sitt hat mot kristna och in i Guds kärlek och en övertygelse om att Jesus Kristus verkligen är Guds son. 
Gud hade stora planer för Paulus - Han blev den stora missonären för hedningar. Han var ute på tre stora missionsresor, grundade och byggde upp kristna församlingar var helst han reste. Han skrev brev till många av de församlingarna för att uppmuntra dem i tron. Paulus blev sedan avrättad av kejsar Nero omkring år 67. e. kr. 
 
Paulus var under en del av sitt liv en stor syndare. Han förföljde, misshandlade och fängslade kristna. Han förföljde Gud i tron på att han gjorde Guds vilja. Men Gud i sin stora nåd hade andra planer för Paulus och uppenbarade sig för honom genom sin son Jesus. 
 
Gud omvände en stor syndare. Guds kärlek var så stor till Paulus. Trots allt de onda som Paulus gjorde mot alla kristna och Gud så hade ändå Gud nåd och kärlek till honom. 
 
Paulus var inget hopplöst fall. 
 
Och det är inte du heller. 
 
Vad du än gjort i ditt liv, hur stort eller litet, hur fel eller inte så finner du nåd hos Gud. Du finner kärlek hos Gud. Vad du än gjort i ditt liv så kommer du alltid finna förlåtelse hos Gud. Hur stor syndar du än är. 
 
"Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste." 
 
Guds kärlek, Jesus dog för dig, Paulus, apostlagärningarna, omvändelse, synd, syndare, syndernas förlåtelse,

Kommentera

Publiceras ej