Gud ser mycket hos oss, som vi och andra inte ser, och det använder Gud trots att vi tvivlar på oss själva.
Du har ett syfte, Lärjunge, Petrus,
 
Jesus Kristus, livet, storm,
 
Gud älskar dig, Guds nåd, förflutna, lögn, misstag, synd,