"Jag säger er; Älska era ovänner och be för dem som förföljer er." 
- Matteusevangeliet 5:44
Matteusevangeliet, Tenth avenue north, bön, losing, ovänner, älska,
"Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.  Ja, till och med alla hårtstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar."  - Lukasevangeliet 12:6-7 
 
   
 
 
 
 
 
 
Audrey Assad, Sparrow, Var inte rädd, lukasevangeliet,
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också i älska varandra." - Johannesevangeliet 13:34
 
"Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla männniskor." - 2 Petrusbrevet 1:5-7
 
"Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör." - 1 Tessalonikerbrevet 3:12
 
"Älska då varandra uthålligt av rent hjärta." - 1 Petrus 1:22
 
"Framförallt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken skyler många synder." - 1 Petrus 4:8
 
1 Petrusbrevet, 1 Tessalonikerbrevet, 2 Petrusbrevet, Gud är kärlek, Johannesevangeliet, Kärlek, älska varandra,