Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. 
Herren bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig. 
Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. 
Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar och min fot från fall. 
Jag skall vandra inför Herren i de levandes land. 
- Psalm 116:5-9
Gracious Tempest, Hillsong, psaltaren,

Kommentera

Publiceras ej