Gud ser mycket hos oss, som vi och andra inte ser, och det använder Gud trots att vi tvivlar på oss själva.
Du har ett syfte, Lärjunge, Petrus,