3:28, alla är ni ett, galaterbrevet, jesus, lika värda,