"På tredje dagen skall han uppstå" - Matteusevangeliet 17:23 
 
Påskdagen är den andra viktigaste dagen under hela påsken då det är den dagen som Jesus uppstår från de döda. 
 

Johannesevangeliet 20:1-29 - Jesu uppståndelse (Matt 28:1, Mark 16:1, Luk 24:1)

1 Tidigt söndag morgon medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. 2 Så hon sprang i väg och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: ˮDe har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.ˮ

3 Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven. 4 De sprang i väg tillsammans, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Sedan kom Simon Petrus efter honom, och han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där 7 och tygstycket som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt för sig på en särskild plats. 8 Sedan gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Han såg och trodde. 9 De förstod nämligen ännu inte Skriftens ord att Jesus måste uppstå från de döda. 10 Lärjungarna gick sedan åter hem.

Jesus visar sig för Maria från Magdala

11 Men Maria stod utanför graven och grät. När hon nu grät lutade hon sig in i graven 12 och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. 13 De sa till henne: ˮKvinna, varför gråter du?ˮ Hon svarade: ˮDe har tagit bort min Herre och jag vet inte var de har lagt honom.ˮ 14 När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där, utan att förstå att det var han. 15 Jesus sa till henne: ˮKvinna, varför gråter du? Vem söker du?ˮ Hon trodde det var trädgårdsmästaren och sa: ˮHerre, om du har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.ˮ 16 Jesus sa till henne: ˮMaria.ˮ Hon vände sig om och sa till honom på hebreiska: ˮRabbouniˮ - det betyder lärare. 17 Jesus sa: ˮRör mig inte, för jag har ännu inte stigit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem: ʼJag stiger upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gudʼ.ˮ 18 Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Jesus uppenbarar sig för sina lärjungar (Matt 28:16, Luk 24:36)

19 Det var söndag kväll och lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Jesus kom och stod mitt ibland dem. Han sa till dem: ˮFrid åt er.ˮ 20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21 Jesus sa igen: ˮFrid åt er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.ˮ 22 Och när han hade sagt det, andades han på dem och sa: ˮTag emot den helige Ande. 23 Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.ˮ

Jesus och Tomas

24 Men Tomas, en av de tolv, som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sa nu till honom: ˮVi har sett Herren.ˮ Men han svarade dem: ˮOm jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och beröra hans sida, så tror jag inte.ˮ 26 Åtta dagar senare var hans lärjungar åter samlade inomhus, och Tomas var med. Dörrarna var låsta. Jesus kom och stod mitt ibland dem och sa: ˮFrid åt er.ˮ 27 Därefter sa han till Tomas: ˮFör hit ditt finger, se här är mina händer. Och för hit din hand och berör min sida. Och tvivla inte, utan tro.ˮ 28 Tomas svarade honom: ˮMin Herre och min Gud.ˮ 29 Jesus sa: ˮDu tror därför att du har sett mig. Saliga är de som har trott fastän de inte har sett.ˮ

Genom uppståndelsen visas vem Jesus är. Den bevisar att han är Messias och Herren. "Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." - Apostlagärningarna 2:36. Uppståndelsen bevisar att Jesus är Guds son. När Gud uppväckte Jesus från de döda tillkännager han att han godkänner Jesus försoningsverk så Jesu uppståndelse blir på så sätt beviset på hans försoningsvärde. Han uppstod till vår rättfärdiggörelse. "han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull." - Romarbrevet 4:25.  

Men uppståndelsen betyder även att Jesus för alltid har övervunnit döden. "Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom." - Romarbrevet 6:9. Jesus lever!

Även omJesus sitter på sin Faders högra sida i himlen kommer han alltid vara tillsammans med sina lärjungar, han är nära, han bor i våra hjärtan genom vår tro och han är mitt ibland dem som ber i hans namn. "Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." - Matteusevangeliet 20:28.

"Herren är nära" - Filipperbrevet 4:5.

"och nu lever inte jag längre, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig." - Galaterbrevet 2:20.

"och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken." - Efesierbrevet 3:17. 

 

 

 
 
Jesus Kristus, Jesus dog för dig, påsk, uppståndelsen,

Kommentera

Publiceras ej